Informace

STAV SBÍRKOVÉHO ÚČTU K 15. 6. 2017

15.06.2017 18:34
Dary - celkem 188 847,00 Kč Dosavadní výdaje na stavbu    -136 116,00 Kč Zůstatek na účtu 52 731,00 Kč   Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na modernizaci sokolského atletického stadionu.   Za všechny dárce bychom...
>>

Potvrzení o daru

26.08.2016 01:38
Jak nejlépe využít potvrzení o daru: 1) Fyzické osoby Od základu daně si mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze za období...
>>

Sbírkový účet

26.08.2016 01:18
INFORMACE O SBÍRKOVÉM ÚČTU Číslo účtu:                 2801036141 / 2010 Banka:                       ...
>>

Leták

/album/letak/sokol-final-nadhled-11-08-2016-jpg/

Veřejná sbírka

INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCE

 

Veřejnou sbírku koná: T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky: Ing. Václava Höfinghoff

Kontakt:                         vhoefinghoff@volny.cz

Účel:                               Modernizace atletického stadionu, který patří T. J. Sokol Říčany a Radošovice a nachází se v Sokolské ulici v Říčanech. Modernizace atletického stadionu zahrnuje především změnu povrchu běžecké dráhy, zvětšení běžeckého oválu na 240 m, prodloužení rozběžiště na skok daleký, vybudování druhého doskočiště na skok daleký včetně rozběžiště, prodloužení rozběžiště na hody a vrhy, vybudování hrazení k basketbalovému hřišti, osvětlení hřišť a běžecké dráhy, posun tenisové stěny, vybudování nové hlavní brány, oprava zbytku dosud neopraveného oplocení, vybudování doskočiště na skok vysoký včetně rozběžiště, vybudování dlažby u šaten a brány a jiné.

Doba trvání:                   od 26. 6. 2016 do 31. 10. 2017

Č. j.:                                111356/2016/KUSK

 

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode