Další informace pod položkou "Sokolské hřiště" nejsou aktuální. Aktualizaci připravujeme. Děkujeme za pochopení.

Žádost o dlouhodobý pronájem hřiště nebo jeho části 

Zde si můžete zarezervovat termíny pronájmu sprotovního areálu a jeho jednotlivých částí kterými jsou:

  • travnatá plocha
  • atletická dráha
  • doskočiště pro skok daleký
  • stanoviště pro vrhačské disciplíny
  • dva kurty s umělou trávou (volejbalový kurt a kombinovaný kurt s basketbalovými koši)

Podmínkou pronájmu je souhlas s provozním řádem -  viz provozní řád sportovního hřiště

Podat žádost o pronájem přijímáme prioritně formou on-line - viz žádost o pronájem

Aktuální obsazenost sportovního areálu - viz rozpis hodin využití sportovního hřiště

 

Nový režim sporovního hřiště. Proč se tak děje ?

Krátce z historie

Říčanská lehká atletika má svoji  již mnohaletou, předválečnou tradici. Úspěšné etapy atletického oddílu se datují od dvacátých let minulého století. V roce 1935 místní sokolové dobudovali na letním cvičišti – dodnes zvaném Sokolák - běžeckou dráhu včetně sektoru pro skoky a atletika v našem městě začala vzkvétat. Následovaly výborné individuální i týmové výkony družstev jak v době předválečné, tak přerušovaně i v letech padesátých až osmdesátých. Na atletickém oválu uprostřed města se v těchto letech konaly  velice zdařilé mítinky za účasti tehdejších reprezentantů Československa a ATK. Mezi nejlepší atlety patřily např. Anna Černá, Jaroslav Čepek, Jiří Eminger nebo Jiří Jandus.

Při pohledu do historie si tak musíme vážit zejména dvou faktů. Prvním je vybudování atletického oválu v Říčanech vlastními silami tehdejších sokolů, druhým jsou přínosy posledního velkého jména Říčanské lehké atletiky - Jiřího Janduse. Jenom díky nim se nám dnes naskýtá možnost opět někde začít.

Současnost

V roce 2003 byla provedena základní obnova atletické dráhy, atletických sektorů, vybudování volejbalového kurtu a v dalších letech došlo i k úpravě basketbalového hřiště (umělé povrchy). Každý rok dochází v závislosti na vlastních omezených financích naší Tělocvičné jednoty k drobným úprávám hřiště, které mají za cíl trvalou udržitelnost areálu a zlepšení podmínek pro všechny uživatele z řad široké veřejnosti města Říčan a okolí. Dnes můžeme říci, že sportování na sokolském hřišti je díky naším předchůdcům a ve stávající době i díky Tělocvičné jednotě a obětavosti posledních správců hřiště na cestě vzhůru.
 

Rok 2013

Do tohoto roku bylo sokolské hřiště jako soukromý majetek naší Tělocvičné jednoty možné bezplatně využívat širokou veřejností. Financování a údržba hřiště probíhala zejména z vlastních prostředků a vlastními silami členů sokola. S ohledem na vzrůstající náklady údržby hřiště, kdy bylo ne zcela kontrolovatelně ponecháno k využití každému kdo si chtěl zasportovat, ale také bohužel tomu, kdo sem přišel s úmysly již ne zcela sportovními a dále zejména vzhledem k situaci, která nás všechny v dnešní době provází, ba přímo pronásleduje, nelze tento fakt řešit jinak, než ukončit zcela svévolné využívání cvičiště.
 
Určitě se najdou tací, kteří tento krok ponesou nelibě, ale je nutné si uvědomit, že sokolové také nemohou na jiná sportoviště v Říčanech zadarmo, nemůžeme se svévolně probíhat po trávníku na fotbalovém nebo rugbyovém hřišti, běhat zadarmo po tenisových kurtech, město Říčany nám nic neodpustí na našich nájmech například v hale a tak se musíme jednoduše přizpůsobit dnešní době, kdy nikdo nemá nic zadarmo.
 
Od nové sezóny 2013 je tak sokolské cvičiště jako sportovní víceúčelový areál přístupný organizované veřejnosti za poplatek dle daného ceníku a dle nového provozního řádu hřiště.

Pro jednotlivce - chtivé zájemce o sport, malé neorganizované skupinky dětí, či rodiče s dětmi však možnost využít naše cvičiště samozřejmě nekončí. Tato část veřejnosti bude mít přístup umožněna stále zdarma, avšak musí plně respektovat placené obsazení všech částí hřiště a dodržovat provozní řád. Tělocvičná jednota je stále organizací myslící hlavně na podporu rozvoje těla a ducha nejenom naší mládeže, a proto chceme zachovat možnosti  najít a podpořit sportovce v každém z Vás.

Doufejme, že se tato situace do budoucna může změnit, jestliže se i taková zcela dobrovolnická organizace, jako je Sokol, dostane k financování veřejných aktivit pomocí veřejných finančních prostředků nebo případně jiných sponzorů, kterými jsou pokryty např. provozy jiných sportovních oddílů v Říčanech.

 

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode