Atletická školka (2017-2018) / od září 2018-2019

Vedoucí:      Gabriela Markvartová, Šárka Landkammerová, Lucie Lacinová

Tréninky:    1 x týdně 

1. skupina:    pondělí 15:00 - 16:30/16:15 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Gabriela Markvartová ( gabriela.markvartova@seznam.cz ) - ke skupině hledáme druhého hlavního trenéra

2. skupina:    úterý 15:00 - 16:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Šárka Landkammerová ( oraska@seznam.cz )

3. skupina:    čtvrtek 15:00 - 16:30/16:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice) 

                     Dagmar Dandová, od září 2024 Lucie Lacinovállacinova@sokol.eu )

 

Náplň:         Hlavním cílem cvičení je seznámit předškolní děti s lehkou atletikou jako takovou. Naučit je mít radost z běhu, skákání a házení, umožnit dětem prožít radost z prvních úspěchů při závodech a naučit je také přijmout prohru. V dnešní době počítačů, televize a videa je velmi důležitý tělesný pohyb. Zvládnutí koordinace pohybů, posílení svalové hmoty, přemáhání lenosti, zvyšování vytrvalosti a zvýšení tělesné kondice je velkou odměnou nejen pro děti, ale i pro cvičitele. Současně se děti rozvíjejí sociálně. Naučí se nepředbíhat, pomáhat si, neposmívat se jeden druhému, poslouchat povely a řídit se jimi, vzniknou pěkná kamarádství. 

Poznámka:  Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období se cvičí v tělocvičně.

Atletická minipřípravka (elévové I)  (2015-2016)

Vedoucí:      Václava Höfinghoff, Zdeněk Hercik,  Eva Horáčková Jungmannová

Tréninky:    1 x týdně

1. skupina:    pondělí 16:00 - 17:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Václava Höfinghoff ( vhoefinghoff@volny.cz )

2. skupina:     úterý 16:00 - 17:30 (sokolské hřiště Říčany ) / 16:00 - 17:00 listopad-březen (gymnázium Říčany ) od září 2024 ročníky 2015-2016

                     Václava Höfinghoff ( vhoefinghoff@ volny.cz )

3. skupina:    úterý 16:30 - 18:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Zdeněk Hercik ( registrace.ao@sezn am.cz )

4. skupina:    středa 16:00 - 17:30 (sokolské hřiště Říčany / městská sportovní hala)

                     Zdeněk Hercik ( registrace.ao@sezna m.cz )

5. skupina:   středa 15:30 - 17:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice) od září 2024 ročníky 2016-2017

                     Eva Horáčková Jungmannová ( eva.jung@volny.cz ) 

Náplň:         Hlavním cílem cvičení je seznámit začínající školáky se základy lehké atletiky. Děti se formou her a cvičení učí běhat skákat a házet. Cvičí vlastní koordinaci pohybů a seznamují se s prvky základních atletických disciplín. V rámci účasti na závodech dětské atletiky je umožněno dětem prožít radost z prvních úspěchů při závodech a naučit je také přijmout prohru. Současně se děti v rámci tréninků rozvíjejí i sociálně. Naučí se nepředbíhat, pomáhat si, neposmívat se jeden druhému, poslouchat povely a řídit se jimi.

Poznámka:  Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období a za nepříznivého počasí se cvičí v sokolovně, popř. v jiných tělocvičnách.

 

Atletická přípravka (elévové II) (2013-2014)

Vedoucí:      Zdeněk Hercik, Mufid Mujanović

Tréninky:    cca 2 x týdně

1. skupina:    pondělí 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice) 

                     Pavlína Machovcová; od září 2024 Mufid Mujanović (  )  

2. skupina:    pondělí 16:30-18:00, středa 17:30-19:00 a pátek 17:00-18:30 (sokolské hřiště Říčany / případně sokolovna ve středu 18:00 - 19:30)

                     Zdeněk Hercik ( registrace.ao@ sezn am.cz ) - včetně ročníku 2012

3. skupina:    čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice) - včetně ročníku 2012

                     Zdeněk Hercik ( registrace.ao@seznam.cz ) 

 

Náplň:         Náplní cvičení je základní trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou mimo jiné získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Hlavním cílem skupiny je především základní atletická příprava obsahující zvládnutí základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) a dále pak nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti je účast na atletických závodech.
Za významný závod považujeme KPD - Krajský přebor 10-ti členných družstev, kde děti získávají motivaci do dalšího tréninku a navazují přátelství podložená silnými zážitky. Zkušennosti z tohoto závodu jsou výborným odrazovým můstkem do dalších věkových kategorií.

Poznámka:  Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období a za nepříznivého počasí se cvičí v sokolovně.

Mladší žactvo (2011-2012; přesný věk skupiny viz. tabulka)

Vedoucí:      David Beneš, Petr Cimprich, Jan Havlíček, Pravoš Brada, Hynek Strnad, Petr Tecl

 

Tréninky:    2-3 x týdně

1. skupina:    pondělí 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany /  hala ZŠ Bezručova)

                    středa 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                     David Beneš ( inkamanco@gmail .com ) - 2011 a starší

2. skupina:    pondělí 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku 

                    úterý 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna)

                    pátek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                     Petr Cimprich / Dáša Kafková ( pcimprich@ gmail.com ) - 2010-2011

3. skupina:    čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany / tělocvična státního gymnázia)

                     Petr Tecl ( petr.tecl@gmai l.com ) - 2009-2011

 

Tréninky:    2-3 x týdně

4. skupina:    úterý + čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště / tělocvična 1. ZŠ pouze ve čtvrtek a v zimě)

                     neděle (v zimě) 10:00 - 11:30 (sokolovna Radošovice)

                     Hynek Strnad ( strnad76@gmai l.com ), Jan Havlíček ( hajaj@sezn am.cz ) - 2007-2010

                     Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti a za nepříznivého také.

 

Náplň:     Ve skupině se předpokládá větší zájem o atletiku, který je v úzkém spojení s chutí zužitkovat naučené a natrénované prvky v atletických kláních. Náplní cvičení je trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Skupina se soustředí na zdokonalování základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) ve spojení s odpovídající fyzickou zátěží. Součástí tréninků jsou i nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti skupiny žactva je účast na atletických závodech.

Starší žactvo / dorost (2004-2010; přesný věk skupiny viz. tabulka)

Vedoucí:      David Beneš, Hynek Strnad

Tréninky:    1-3 x týdně

1. skupina:    pondělí 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany / hala ZŠ Bezručova)

                    úterý 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                    středa 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                    čtvrtek 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                     David Beneš ( inkam anco@gmail.com )

 

2. skupina: viz mladší žactvo - Hynek Strnad

 

Náplň:     Ve skupině se předpokládá větší zájem o atletiku, který je v úzkém spojení s chutí zužitkovat naučené a natrénované prvky v atletických kláních. Náplní cvičení je trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Skupina se soustředí na zdokonalování základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) ve spojení s odpovídající fyzickou zátěží. Součástí tréninků jsou i nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti skupiny žactva je účast na atletických závodech.

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode