Atletická minipřípravka (2014-15)         (od září 2021 ročníky 2015-16)

Vedoucí:      Gabriela Markvartová, Šárka Landkammerová, Hana Rulcová

Tréninky:    1 x týdně 

1. skupina:    pondělí 15:00 - 16:30/16:15 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Gabriela Markvartová ( gabriela.markvartova@seznam.cz ) 

2. skupina:    úterý 15:00 - 16:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Šárka Landkammerová ( oraska@seznam.cz )

3. skupina:    čtvrtek 15:00 - 16:30/16:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice) 

                     Hana Rulcová ( hanka.rulcova@gmail.com ) - KE SKUPINĚ SHÁNÍM POMOCNÍKA

Náplň:         Hlavním cílem cvičení je seznámit předškolní děti s lehkou atletikou jako takovou. Naučit je mít radost z běhu, skákání a házení, umožnit dětem prožít radost z prvních úspěchů při závodech a naučit je také přijmout prohru. V dnešní době počítačů, televize a videa je velmi důležitý tělesný pohyb. Zvládnutí koordinace pohybů, posílení svalové hmoty, přemáhání lenosti, zvyšování vytrvalosti a zvýšení tělesné kondice je velkou odměnou nejen pro děti, ale i pro cvičitele. Současně se děti rozvíjejí sociálně. Naučí se nepředbíhat, pomáhat si, neposmívat se jeden druhému, poslouchat povely a řídit se jimi, vzniknou pěkná kamarádství. 

Poznámka:  Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období se cvičí v tělocvičně.

Atletická přípravka - Elévové I  (2012-13)   (od září ročníky 2013-14)

Vedoucí:      Václava Höfinghoff, Zdeněk Hercik,  Eva Horáčková Jungmannová

Tréninky:    1 x týdně

1. skupina:    pondělí 16:00 - 17:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Václava Höfinghoff ( vhoefinghoff@volny.cz )

2. skupina:    úterý 16:30 - 18:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Zdeněk Hercik ( registrace.ao@seznam.cz ) - Skupina je naplněná.

3. skupina:   středa 15:30 - 17:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Eva Horáčková Jungmannová ( eva.jung@volny.cz ) - KE SKUPINĚ SHÁNÍM POMOCNÍKA

Náplň:         Hlavním cílem cvičení je seznámit začínající školáky se základy lehké atletiky. Děti se formou her a cvičení učí běhat skákat a házet. Cvičí vlastní koordinaci pohybů a seznamují se s prvky základních atletických disciplín. V rámci účasti na závodech dětské atletiky je umožněno dětem prožít radost z prvních úspěchů při závodech a naučit je také přijmout prohru. Současně se děti v rámci tréninků rozvíjejí i sociálně. Naučí se nepředbíhat, pomáhat si, neposmívat se jeden druhému, poslouchat povely a řídit se jimi.

Poznámka:  Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období a za nepříznivého počasí se cvičí v sokolovně, popř. v jiných tělocvičnách.

 

Atletická přípravka - Elévové II (2010-11)

Vedoucí:      Pavlína Machovcová, Petr Cimprich, Petr Tecl, Hynek Strnad

Tréninky:    1-2 x týdně

1. skupina:    pondělí 17:00 - 18:30/18:00 (sokolské hřiště Říčany / tělocvična státního gymnázia)

                     Pavlína Machovcová ( pmachovcova@seznam.cz )

2. skupina:    úterý 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                    pátek 18:00 - 19:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                     Petr Cimprich ( pcimprich@gmail.com )

3. skupina:    čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany / tělocvična státního gymnázia),

                     Petr Tecl ( petr.tecl@gmail.com )

 

Náplň:         Náplní cvičení je základní trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou mimo jiné získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Hlavním cílem skupiny je především základní atletická příprava obsahující zvládnutí základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) a dále pak nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti je účast na atletických závodech.

Poznámka:  Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období a za nepříznivého počasí se cvičí v sokolovně.

Mladší žactvo (2008-09)

Vedoucí:      Mirek Lacko, David Beneš, Jana Cílková, Jan Havlíček, Pravoš Brada, Pavlína Machovcová, Hynek Strnad

Tréninky:    1-3 x týdně

1. skupina:    pondělí 17:30 – 19:00 (sokolské hřiště Říčany / výběhy do lesa / externí sportoviště)

                     středa léto 17:30 – 19:00; zima 18:00 – 19:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     pátek 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany / výběhy do lesa / externí sportoviště)

                     Mirek Lacko ( miralacko@seznam.cz )

2. skupina:    pondělí 16:00 - 17:30/17:00 (sokolské hřiště Říčany /  hala ZŠ Bezručova)

                    středa 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                     David Beneš ( inkamanco@gmail.com )

3. skupina:    pondělí 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     pátek 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany / tělocvična Velké Popovice)

                     Pravoš Brada ( pr.brada@gmail.com ), Pavlína Machovcová ( pmachovcova@seznam.cz )

                     Skupina přijímá nové členy.

4. skupina:    čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Jana Cílková ( jana.cilkova@volny.cz ), Jan Havlíček ( hajaj@seznam.cz )

Tréninky:    2-3 x týdně

5. skupina:    úterý + čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště / tělocvična 1. ZŠ pouze ve čtvrtek a v zimě)

                     neděle (v zimě) 10:00 - 11:30 (sokolovna Radošovice)

                     Hynek Strnad ( strnad76@gmail.com )

                     Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti a za nepříznivého také.

.

Náplň:     Ve skupině se předpokládá větší zájem o atletiku, který je v úzkém spojení s chutí zužitkovat naučené a natrénované prvky v atletických kláních. Náplní cvičení je trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Skupina se soustředí na zdokonalování základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) ve spojení s odpovídající fyzickou zátěží. Součástí tréninků jsou i nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti skupiny žactva je účast na atletických závodech.

Starší žactvo (2006-07)

Vedoucí:      Mirek Lacko, Jana Cílková, Jan Havlíček, David Beneš

Tréninky:    1-3 x týdně

1. skupina:    pondělí 17:30 – 19:00 (sokolské hřiště Říčany / výběhy do lesa / externí sportoviště)

                     středa léto 17:30 – 19:00; zima 18:00 – 19:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     pátek 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany / výběhy do lesa / externí sportoviště)

                     Mirek Lacko ( miralacko@seznam.cz )

2. skupina:    pondělí 16:00 - 17:30/17:00 (sokolské hřiště Říčany / hala ZŠ Bezručova)

                     středa 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                     David Beneš ( inkamanco@gmail.com )

3. skupina:    čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     Jana Cílková ( jana.cilkova@volny.cz ), Jan Havlíček ( hajaj@seznam.cz )

4. skupina:    středa 17:00 - 18:30 – běhy (sokolské hřiště)

                     Jan Havlíček ( hajaj@seznam.cz )

Náplň:     Ve skupině se předpokládá větší zájem o atletiku, který je v úzkém spojení s chutí zužitkovat naučené a natrénované prvky v atletických kláních. Náplní cvičení je trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Skupina se soustředí na zdokonalování základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) ve spojení s odpovídající fyzickou zátěží. Součástí tréninků jsou i nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti skupiny žactva je účast na atletických závodech.

Dorost (2004-05)

Vedoucí:      Mirek Lacko, David Beneš, Jan Havlíček

Tréninky:    1-3 x týdně

1. skupina:    pondělí 17:30 – 19:00 (sokolské hřiště Říčany / výběhy do lesa / externí sportoviště)

                     středa léto 17:30 – 19:00; zima 18:00 – 19:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

                     pátek 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany / výběhy do lesa / externí sportoviště)

                     Mirek Lacko ( miralacko@seznam.cz )

2. skupina:    pondělí 16:00 - 17:30/17:00 (sokolské hřiště Říčany / hala ZŠ Bezručova)

                     středa 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany) – celoročně venku

                     David Beneš ( inkamanco@gmail.com )

3. skupina:    středa 17:00 - 18:30 – běhy (sokolské hřiště)

                     Jan Havlíček ( hajaj@seznam.cz )

Náplň:     Ve skupině se předpokládá větší zájem o atletiku, který je v úzkém spojení s chutí zužitkovat naučené a natrénované prvky v atletických kláních. Náplní cvičení je trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Skupina se soustředí na zdokonalování základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) ve spojení s odpovídající fyzickou zátěží. Součástí tréninků jsou i nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti skupiny žactva je účast na atletických závodech.

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode