Minipřípravka - děti 5 - 6 let

Vedoucí:   Zdeněk Hercik, Veronika Sobotková, Gabriela Zaal, Iva Malinová, Eva Horáčková Jungmannová

Tréninky: 1 x týdně, 1. skupina: pondělí 15:00 - 16:30/16:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice),

                              Eva Horáčková Jungmannová

                              2. skupina: úterý 15:00 - 16:30/16:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice),

                              Gabriela Zaal

                              3. skupina: úterý 16:00 - 17:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice),

                              Zdeněk Hercik

Náplň:        Hlavním cílem cvičení je seznámit předškolní děti s lehkou atletikou jako takovou. Naučit je mít radost z běhu, skákání a házení, umožnit dětem prožít radost z prvních úspěchů při závodech a naučit je také přijmout prohru. V dnešní době počítačů, televize a videa je velmi důležitý tělesný pohyb. Zvládnutí koordinace pohybů, posílení svalové hmoty, přemáhání lenosti, zvyšování vytrvalosti a zvýšení tělesné kondice je velkou odměnou nejen pro děti, ale i pro cvičitele. Současně se děti rozvíjejí sociálně. Naučí se nepředbíhat, pomáhat si, neposmívat se jeden druhému, poslouchat povely a řídit se jimi, vzniknou pěkná kamarádství. 

Poznámka: Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období se cvičí v tělocvičně.

Atletická přípravka - Elévové I - dětí 7 - 8 - 9 let

Vedoucí:    Václava Höfinghoff, Eržika Gärtnerová, Petr Tecl, Hynek Strnad

Tréninky:   1 x týdně, 1. skupina: pondělí 16:00 - 17:30 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice),

                                Václava Höfinghoff (skupina v současné době plná - nepřijímá děti)                                                          

                                2. skupina: středa 15:30 - 17:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice),

                                Eržika Gärtnerová (pouze děti ve věku 8 - 9 let, tj. ročníky 08 a 09)

                                                          (skupina v současné době plná - nepřijímá děti)

                                                              (HLEDÁ SE POMOCNÍK TERENÉRA, poté je možných pár nových míst)

                                3. skupina: úterý + čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště / tělocvična 1.ZŠ),

                                Hynek Strnad

                                4. skupina: čtvrtek 17:00 - 18:30 (sokolské hřiště Říčany / tělocvična státního gymnázia),

                                Petr Tecl

Náplň:     Hlavním cílem cvičení je seznámit začínající školáky se základy lehké atletiky. Děti se formou her a cvičení učí běhat skákat a házet. Cvičí vlastní koordinaci pohybů a seznamují se s prvky základních atletických disciplín. V rámci účasti na závodech dětské atletiky je umožňěno dětem prožít radost z prvních úspěchů při závodech a naučit je také přijmout prohru. Současně se děti v rámci tréninků rozvíjejí i sociálně. Naučí se nepředbíhat, pomáhat si, neposmívat se jeden druhému, poslouchat povely a řídit se jimi.

Poznámka: Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období a za nepříznivého počasí se cvičí v sokolovně.

 

Atletická přípravka - Elévové II - děti 10 - 11 let

Vedoucí:    Viktor Drobný, Pravoslav Brada, Pavlína Machovcová

Tréninky:   1 x týdně, 1. skupina: pondělí 17:30 - 19:00 (sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

Náplň:        Náplní cvičení je základní trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou mimo jiné získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Hlavním cílem skupiny je především základní atletická příprava obsahující zvládnutí základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) a dále pak nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti je účast na atletických závodech.

Poznámka: Za příznivého počasí probíhá cvičení dětí na sokolském hřišti. V zimním období a za nepříznivého počasí se cvičí v sokolovně.

Žactvo - děti 12 let a starší

Vedoucí:   Jan Havlíček, Jana Cílková, Miroslav Ďoubal

Tréninky:   1 x týdně, 1. skupina: čtvrtek 17:00 - 18:30,(sokolské hřiště Říčany / sokolovna Radošovice)

Náplň:        Ve skupině se předpokládá větší zájem o atletiku, který je v úzkém spojení s chutí zužitkovat naučené a natrénované prvky v atletických kláních. Náplní cvičení je trénink atletických disciplín, které navazují a rozvíjejí různorodé pohybové aktivity jedinců, jenž mohou získat i v mladších skupinách našeho oddílu. Skupina se soustředí na zdokonalování základů techniky a taktiky všech atletických disciplín (tj. běhy, skoky, vrhy a hody) ve spojení s odpovídající fyzickou zátěží. Součástí tréninků jsou i nejrůznější sportovní a pohybové hry všeobecného charakteru a základní gymnastická cvičení. Nedílnou součástí činnosti skupiny žactva je účast na atletických závodech.


 

 

Tréninková skupina - muži, ženy

Vedoucí:    Marek Holinka (Tomáš Rajtora)

Tréninky:   1 x týdně, středa 20:30 - 22:00 (sokolovna Radošovice)

Náplň:        Náplní cvičení je utužování fyzické kondice a sportovní utužování kolektivu. V rámci roku se skupina podílí na organizaci akcí a závodů. 

 

 

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode