Příspěvky atletické oddílu

Vážení členové, Vážení rodiče

 
Tímto bychom Vás chtěli informovat o placení členských a oddílových příspěvků na daný kalendářní rok 2019. 
 
Výše příspěvků pro aktuálně probíhající kalendářní rok (2019):

Platba

Člen

Počet tréninkových jednotek

Členské příspěvky TJ

Oddílové příspěvky

Příspěvky k platbě CELKEM

A

dítě do 18 let v oddíle od 1.1. daného roku

1 tr.j. / týden

200,- Kč

1600,- Kč

1800,- Kč

B

dítě do 18 let v oddíle od 1.1. daného roku

2 a více tr.j. / týden

200,- Kč

2400,- Kč

2600,- Kč

C

dítě do 18 let v oddíle od 1.9. daného roku

1 tr.j. / týden

200,- Kč

900,- Kč

1100,- Kč

D

dítě do 18 let v oddíle od 1.9. daného roku

2 a více tr.j. / týden

200,- Kč

1300,- Kč

1500,- Kč

Platba A platí pro členy trénující 1x týdně, platba B pro členy mající 2 a více tréninků týdně, platba C a D platí pouze pro členy příchozí od 1.září daného roku.
 
Provedení platby příspěvků:
 
Platbu příspěvků upřednostňujeme bezhotovostní platbou na účet T.J. Sokol Říčany a Radošovice č.ú.: 2700426466 /2010K platbě je NUTNÉ UVÉST:
 
  • Variabilní symbol = rodné číslo CVIČENCE
  • Specifický symbol = 0301 (kód oddílu atletiky pro všechny skupiny bez rozdílu)
  • Popis / poznámka = jméno a příjmení CVIČENCE 

PRO PLATBU JE DŮLEŽITÉ, ŽE 1 OSOBA = 1 PLATBA (členské příspěvky + oddílové) - jen tak dokážeme přiřadit Vaši platbu správně. Kdo neuvede rodné číslo cvičence, nelze jej přiřadit do našeho oddílu a tím pádem jako by nezaplatil!

 
TRENÉROVI PŘÍSLUŠNÉ SKUPINY JE VHODNÉ doručit elektronicky (např. PDF) či ve vytištěné formě údaje o provedené platbě.
 
V případě, že je pro Vás pohodlnější platit hotově, prosíme přednostně platit v kanceláři TJ Sokol Říčany a Radošovice, Sokolská 395, Říčany v úředních hodinách tj. každou středu 16:00 - 18:00 hod. Zde paní Okrouhlické nahlásíte, jméno dítěte, r.č., oddíl. Pouze v nejnutnějším případě je možné platit po dohodě hotově vedoucímu tréninkové skupiny.
 
Příspěvky se platí na celý kalendářní rok. Pouze v případě, že je člen příchozí do oddílu ve druhém pololetí, tj. od 1. září daného roku, platí snížený oddílový příspěvek dle výše uvedené platby C a D.
 
V případě jakékoliv platby příspěvků je tato při zkrácení členství v daném roce nevratná!
 
Termín platby příspěvků:
 
Příspěvky je nutné uhradit do konce února daného roku
Pro nově příchozí v září do konce září daného roku
 
Co se z příspěvků platí:
 
1) členské příspěvky
 - 200 Kč je rozděleno na 40 % pro ČOS a 60 % pro naší Jednotu na obnovu a rozvoj nemalého majetku
 
 
2) Oddílové příspěvky
 - snažíme se o pořizovaní moderních a kvalitních pomůcek pro trénink, které je nutné stále obnovovat a doplňovat a na některé dlouhodobě šetřit
 - platíme veškeré výdaje spojené s odměnami dětí při trénincích a při námi pořádaných závodech,výdaje spojené s organizací závodů
 - platíme veškeré poplatky dané ČOS, ČAS, administrací oddílu
 - platíme za ostatní služby a materiál 
 - přestože cvičíme na "vlastním" i toto něco stojí a připspíváme na platby energií / údržby
 - dáváme odměny aktivním cvičitelům / trenérům - Ti se ještě donedávna i v našem oddíle věnovali dětem z dobré vůle bez nároku na odměnu a proplacení vlastních nákladů. Jedna věc je mít ale dobré srdce, věc druhá mít vlastní rodinu a věnovat se místo ní několik hodin týdně druhým.
 
V případě kladného finančního zůstatku na účtu oddílu jej převádíme do následujícího roku = peníze zůstávají v oddílové pokladně, která je vedena v rámci účetnictví celé naší jednoty.
 
Námi nastavené příspěvky reflektují oddílové výdaje a zajišťují chod oddílu. Věříme, že výše oddílových příspěvků nebude pro jakéhokoliv člena našeho oddílu nepřekonatelnou překážkou a budeme se těšit Vaší přízni.
 
Sportu zdar a atletice zvlášť.
Vedení atletického oddílu T.J. Sokol Říčany a Radošovice   

 

 

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode