Vážení členové, vážení rodiče,

tímto bychom Vás chtěli informovat o placení oddílových, jednotových a členských příspěvků na kalendářní rok 2022.

         
   

oddílový
příspěvek

jednotový
příspěvek

členské
příspěvky

celkem

 

A

trénink 1x týdně

2000

200

200

2400 Kč

 

B

trénink 2x týdně a více

3000

200

200

3400 Kč

 

C

trenéři

 

200

500

700 Kč

 

                   
Při nástupu v září 2022:        
   

oddílový
příspěvek

jednotový
příspěvek

členské
příspěvky

celkem

 

A

trénink 1x týdně

1100

200

200

1500 Kč

 

B

trénink 2x týdně a více

1600

200

200

2000 Kč

 

 

Číslo účtu:                              2801036141/2010 

Variabilní symbol:                    rodné číslo CVIČENCE

Specifický symbol:                   0301 

Do poznámky:                        jméno a příjmení CVIČENCE / jméno TRENÉRA  (příklad: Jan Vlk / Jana Cílková)

 

PRO PLATBU JE DŮLEŽITÉ, ŽE 1 OSOBA = 1 PLATBA (členské příspěvky + oddílové) - jen tak dokážeme přiřadit Vaši platbu správně. Kdo neuvede rodné číslo cvičence, nelze jej přiřadit do našeho oddílu a tím pádem jako by nezaplatil! Příspěvky se platí na celý kalendářní rok, částka příspěvku je nevratná!

 Co se z příspěvků platí:

z oddílových příspěvků hradíme:

sportovní náčiní a pomůcky, veškeré výdaje spojené s odměnami dětí při trénincích a při námi pořádaných závodech, výdaje spojené s organizací závodů, startovné, dopravu na závody, odměny trenérům, školení trenérů, poplatky ČOS, ČAS, ostatní služby a materiál, nájemné za hřiště, sokolovnu a externí haly. Dále z příspěvků financujeme rozvoj našeho stadionu. Dosud byla realizována stavba prvního skladu pomůcek (2019), je připravena výstavba druhého skladu. Šetříme prostředky na renovaci dvou stávajících hřišť s umělou trávou, které jsou v dezolátním stavu (výhled 2023-2024)

členské příspěvky

200 Kč děti, 500 Kč dospělí. Příjem je dále rozdělen - 40 % pro župu a ČOS a 60 % pro naši jednotu na obnovu a rozvoj nemalého majetku.

jednotové příspěvky

Počínaje rokem 2020 bude dle rozhodnutí Výboru T. J. Sokol Říčany a Radošovice každý člen přispívat ročně částkou 200 Kč, která je určena pro budoucí výstavbu nebo rekonstrukci sokolovny.

Sportu zdar a atletice zvlášť.

Vedení atletického oddílu T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode