Vážení členové, vážení rodiče,

tímto bychom Vás chtěli informovat o výši oddílových, jednotových a členských příspěvků na kalendářní rok 2023.

Výše příspěvků pro
1. dítě v oddíle

Oddílový příspěvek

Jednotový příspěvek

Členské příspěvky

Celkem

A

Ročníky 2014 a mladší

2 900

200

300

3 400

B

Ročníky 2013 a starší

3 900

200

300

4 400

C

Dospělí

 

200

600

800

D

Děti nenavštěvující tréninky

 

200

300

500

Výše příspěvků pro další mladší dítě v oddíle a děti trenérů

Oddílový příspěvek

Jednotový příspěvek

Členské příspěvky

Celkem

A

Ročníky 2014 a mladší

1 700

200

300

2 200

B

Ročníky 2013 a starší

2 300

200

300

2 800

Ročníky 2013 a starší mají možnost minimálně dvou tréninků týdně.

Platba příspěvků proběhne na základě vystavené faktury. Do jejího doručení neprovádějte žádné úhrady.

Co se z příspěvků platí:

z oddílových příspěvků hradíme:

sportovní náčiní a pomůcky, veškeré výdaje spojené s odměnami dětí při trénincích a při námi pořádaných závodech, výdaje spojené s organizací závodů, startovné, dopravu na závody, odměny trenérům, školení trenérů, poplatky ČOS, ČAS, ostatní služby a materiál, nájemné za hřiště, sokolovnu a externí haly. Dále z příspěvků financujeme rozvoj našeho stadionu. Dosud byla realizována stavba prvního skladu pomůcek (2019), je připravena výstavba druhého skladu. Šetříme prostředky na renovaci dvou stávajících hřišť s umělou trávou, které jsou v dezolátním stavu (výhled 2023-2024)

členské příspěvky

200 Kč děti, 500 Kč dospělí. Příjem je dále rozdělen - 40 % pro župu a ČOS a 60 % pro naši jednotu na obnovu a rozvoj nemalého majetku. V roce 2023 je součástí členského příspěvku i sletová známka v hodnotě 100 Kč.

jednotové příspěvky

Počínaje rokem 2020 bude dle rozhodnutí Výboru T. J. Sokol Říčany a Radošovice každý člen přispívat ročně částkou 200 Kč, která je určena pro budoucí výstavbu nebo rekonstrukci sokolovny.

Sportu zdar a atletice zvlášť.

Vedení atletického oddílu T. J. Sokol Říčany a Radošovice

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode