Brigády

Vážení členové, Vážení rodiče,

pro každého člena T. J. Sokol Říčany a Radošovice je jeho řídícím orgánem - výborem T. J. ustanovena každoroční povinná kvóta odpracovaných hodin při brigádách, akcích a soutěžích. Tato povinost se tak vztahuje i na členy našeho oddílu a je dána následovně:

  • Každý člen = odpracované 2 hodiny ročně
  • Pokud je dítě mladší 15 let předpokládá se odpracování hodin případně rodiči
  • Akceptovatelná brigáda: práce na sokolském hřišti, v sokolovně a na jiných objektech T. J. Sokol Říčany a Radošovice, pomoc při závodech, pečení na závody a akce T. J., jiné práce pořádané naší T .J. či přímo oddílem
  • Odpracované hodiny je člen / rodič povinnen nahlásit trenérovi
  • Pokud nebudou v daném roce odpracovány 2 hodiny, lze je nahradit poplatkem 100 Kč/hod
  • Platba brigád probíhá stejně jako u oddílových příspěvků viz. níže
 
Provedení platby brigád:
 
Platbu upřednostňujeme bezhotovostní platbou na účet T. J. Sokol Říčany a Radošovice č.ú.: 2801036141/2010.
 
K platbě je NUTNÉ UVÉST:
 
  • Variabilní symbol = rodné číslo CVIČENCE
  • Specifický symbol = 0301 (kód oddílu atletiky pro všechny skupiny bez rozdílu)
  • Popis / poznámka = "BRIGÁDA" + jméno a příjmení CVIČENCE 

PRO PLATBU JE DŮLEŽITÉ, ŽE 1 OSOBA = 1 PLATBA

Veříme, že nikomu z našeho oddílu nebude dělat problém buď přiložit ruku k dílu v duchu sokolské myšlenky, nebo dle své svobodné vůle zaplatit pár desítek korun navíc.

A proč vůbec brigády?

Naše tělocvičná jednota disponuje majetkem, za který je odpovědná a musí se o něj starat. Za to jí majetek velmi dobře slouží a všichni máme kde sportovat a trávit volný čas. Jak už to však v podobných organizacích bývá, není ani zde peněz nazbyt. Je tedy jen na každém z nás, jak pomůžeme a jak se na správě našeho společného majetku budeme podílet.

 

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode