Vize rozvoje sokolského hřiště

Sokolské hřiště je jediný komplexní sportovní areál s atletickou dráhou v Říčanech a přilehlém okolí přístupný široké veřejnosti, byť je majetkem T.J. Sokol Říčany a Radošovice. Areál umožňuje a nabízí sportovní vyžití sokolské mládeži, říčanským školám a organizacím, školám v blízkém okolí, ale i neorganizované veřejnosti a umožňuje tak kvalitní trávení volného času uprostřed města. 

Naším cílem je proto toto hřiště rozvíjet a zajistit odpovídající zázemí pro rozvoj sportu v Říčanech a pro fungování a rozvoj sportovních oddílů sokolské Jednoty.

Již před 10 lety byla provedena základní obnova atletické dráhy, atletických sektorů, vybudování volejbalového kurtu a v dalších letech došlo i k úpravě basketbalového hřiště (umělé povrchy). Dnes dokončujeme rekonstrukci zázemí. Každý rok dochází v závislosti na omezených financích k drobným úprávám hřiště, které mají za cíl trvalou udržitelnost areálu a zlepšení podmínek pro všechny uživatele. Pro Vás.

Naše vize rozvoje sportovního areálu:

1) rekonstrukce zázemí sokolského hříště (dokončeno)

2) rekonstrukce atletické dráhy a rozběžiště pro skok daleký - umělý povrch - možnost využívat kvalitní atletický ovál po celý rok bez ohledu na počasí (dokončeno)

3) instalace osvětlení - možnost využívat hřiště v podvečerních hodinách po celý rok (dokončeno)

4) sjednocení umělých povrchů hřišť s atletickou dráhou - delší životnost povrchu (připravená projektová dokumentace, shání se finance)

5) doplňující prvky (workout - dokončeno)

6) náhrada garáže - sklad techniky pro údržbu s doplněním skladovacího prostoru pro atletické náčiní (předpoklad realizace podzim 2019)

7) vybudování dočasného skladovacího prostoru (před bouráním "garáže")

8) zastřešení doskočiště na skok vysoký mobilní stříškou

9) doskočiště na skok o tyči

Naplnění naší vize zeleného sportoviště uprostřed města bude trvat ještě nějaký ten pátek stejně jako hodně vůle a úsilí nás všech. Máme ale cíl! Pokud nám můžete a chcete jakkoliv pomoci neváhejte nás oslovit! Děkujeme.

Společné motto

  (Prof. Ph.Dr. Miroslav Tyrš)
 
„Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“

Ad1) Rekonstrukce zázemí sokolského hřiště

Z důvodu velmi starého (30. léta 20 století) a nevyhovujícího zázemí na sokolském hřišti, které bylo v havarijním stavu, rozsahem a vybavením neodpovídalo současným nárokům a vzrůstajícímu vytížení sportovního areálu, bylo snahou atletického oddílu TJ Sokol Říčany a Radošovice provést jeho kompletní rekonstrukci. 

Hlavními partnery projektu se stali:

MAS Říčansko o.p.s. 

Město Říčany

T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Harmonogram projektu:

 • konec roku 2012 - dokumentace stavby pro stavební povolení
 • počátek roku 2013 - podání žádosti o stavební povolení na stavební úřad
 • říjen 2013 - výběr zhotovitele základové desky (ARCHBAU s.r.o.)
 • listopad 2013 - rozebrání a odstranění stávajícího objektu zázemí svépomocí
 • listopad, prosinec 2013 - zemní práce, přípojky, základová deska
 • leden, únor 2014 - výběr zhotovitele stavby (DUMRAZDVA s.r.o.)
 • březen, duben 2014 - hrubá stavba - dokončení 1. etapy
 • červenec 2014 - veřejné toalety
 • leden až květen  2015 - dokončení stavby (vnitřky, vybavení) - dokončení 2.etapy

Financování projektu:

Finanční náklady realizace projektu 1 707 000 Kč (včetně DPH)

Na přímém financování se podíleli:

MAS Říčansko o.p.s.                         493 671 Kč
Město Říčany 250 000 Kč
T.J Sokol Říčany a Radošovice 247 314 Kč
pan Janovský  30 000 Kč
manželé Scharfovi 20 000 Kč
Telefónica Czech Republic, a.s. 10 000 Kč
paní Hofinghoff  20 000 Kč
pan Němeček 15 000 Kč
pan Holinka  8 000 Kč
pan Polívka 3 000 Kč
paní Gartnerová 4 000 Kč
paní Slámová 2 000 Kč
pan Marhoul 5 000 Kč
Atletický oddíl T.J. Sokol ŘaR 75 000 Kč
Zisk z akcí T.J. Sokol ŘaR 43 000 Kč

Dále byla k financování poskytnuta částka 480 000 Kč městem Říčany jako dopředu vyplacený pronájem hřiště pro školy zřizované městem do roku 2020 včetně.

T.J. SOKOL ŘÍČANY A RADOŠOVICE DĚKUJE VŠEM PŘISPĚVATELŮM A VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI VLASTNÍMI SILAMI

REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ HRIŠTĚ.....JAK BĚŽEL ČAS......pdf (3,8 MB)

 

Ad2a3) Rekonstrukce atletické dráhy, sektoru pro skok daleký, instalace osvětlení

Velmi dobré výsledky našich atletů, o kterých Vás pravidelně informujme, jdou ruku v ruce s rostoucím zájmem dětí o trénování v našem atletickém oddíle. Cílem T. J. Sokol Říčany a Radošovice je umožnit všem dětem provozovat sport, který si vybraly. Abychom náš cíl byli schopni splnit, je pro nás modernizace naší štěrkové dráhy a vybudování osvětlení atletické dráhy nutnost.

 
Sokolské hřiště je domácím stánkem našeho atletického oddílu, ale nevyužíváme jej zdaleka sami. Hřiště a jeho veškeré sektory, slouží dalším oddílům naší TJ (všestrannost, volejbal, tenis,....), dále většině dětí škol ze Říčan i blízkého okolí a v neposlední řadě dalším sportovním organizacím, které jej využívají pro své tréninkové i závodní činnosti. Zájmová skupina se tak dá počítat v tisících osob, pro které může být hřiště kvalitním sportovním zázemím pro trávení volnočasových aktivit.
 

Naše doposud provedené kroky:

 • průběh roku 2014 - koncepce modernizace hřiště (dráha, sektory, osvětlení) 
 • konec roku 2014 - projektová dokumentace pro stavební povolení včetně položkového rozpočtu (Architektonický ateliér SPORTOVNÍ PROJEKTY)
 • leden 2015 - 1. žádost o dotaci na MŠMT - neúspěch
 • konec roku 2015 - zmenšení rozsahu projektu - fázování celkové modernizace
 • leden 2016 - vyjednání spolupodílení města Říčany při financování spoluúčasti na financování projektu v hodnotě 370 000 Kč 
 • leden 2016 - 2. žádost o dotaci na MŠMT (dráha + sektor skoku dalekého)
 • únor 2016 - žádost o dotaci na Středočeském kraji (osvětlení) - čeká se na výsledek
 • červen 2016 - žádost o dotaci na MŠMT schválena, přiznána dotace 3 960 000 Kč !! :)

Rozpočet investičního záměru ve 2. žádosti o dotaci na MŠMT:

atletický ovál, povrchy 3 778 913 Kč
sektor pro skoky a vrhy 538 294 Kč
ostatní 237 446 Kč
základ pro DPH 4 554 654 Kč
DPH 956 477 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU 5 511 131 Kč
Financování při pravidlech dotačního titulu MŠMT před vysoutěžením realizační ceny:
ČR, MŠMT (80%) 4 408 905 Kč
TJ Sokol ŘaR (13,3%) 732 226 Kč
město Říčany (6,7%) 370 000 Kč

Náš plán na zajištění potřebných finančních prostředků doplňující sníženou dotaci MŠMT a případný neúspěch na Středočeském kraji:

1. Začínáme u sebe

 • zřídíme sbírkový účet naší TJ, kde každý člen minimálně našeho oddílu přispěje libovolnou částkou
 • všechny peníze vydělané na startovném a prodeji občerstvení během pořádaných akcí naší T.J. budou určeny pro rekonstrukci dráhy
 • AO se bude podílet v rámci možností prostředky ze svého rozpočtu

2. Obrátíme se na příznivce říčanské atletiky

 • zorganizujeme sbírku pro veřejnost

3. Požádáme veřejnoprávní subjekty o pomoc

 • oslovíme město Říčany jako největšího uživatele hřiště přestože není jeho vlastníkem
 • oslovíme další subjekty s žádostí o finanční spolupráci (jednorázový pronájem a výhody na x let dopředu)
 • budeme znovu žádat při dalších dotačních výzvách

My za svým cílem jdeme a neděláme to jen pro sebe. Pojďte s námi a pomozte nám. Děkujeme!

V nejbližší době Vás budeme informovat o možnostech Vaší pomoci - sbírkových účtech.

 

A jak to naše hřiště bude vypadat, abychom se mohli všichni těšit?

Naše dráha dnes a přejme si za rok.pdf (1,5 MB)
Přehledná situace modernizace hřiště.pdf (374,6 kB)    

Vyhledávání

© 2016 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode